Březen 2009

Oběť slepým bohům

17. března 2009 v 7:24 | Dreezy |  Básničky
Hloupé jehně lehá na oltář,
oběť pro nevidoucí boží tvář,
už nikdy neuzří tu zář,
nekoukne do nebe..

A mně slzy z očí tečí,
marně to hloupé jehně bečí,
ach, co ty rány zléči,
z toho jen zazebe..

Krev kap po kapce ztrácí,
snad brzy vykrvácí,
zpět do země se vrací,
a to vše pro Tebe..

Slepý bože..

Nejkrásnější omámení

5. března 2009 v 8:16 | Dreezy |  Básničky
Báseň na zadaná slůvka: květina, srna, louka, pole, strom, potok

"Jsi krásná jako květina."
Ona oči klopí..
"Cítíš? To jaro začíná.."
A co to se mnou tropí..

"Já, chtěl jsem jen říct.."
Loukou se prochází..
"Víš.. Radši nic.."
Těžko slov nachází..

Polem a kolem potoka
bok po boku kráčí,
před nimi srna divoká,
k lesu kroky své stáčí.

Zastaví se zcela mlčky,
pak se pod strom posadí,
rušeni drzými cvrčky,
lechtáni od kapradí.

Mladíkovi srdce buší,
svázán nejistotou svou,
rudne tvář a rudnou uši,
pak nesměle:
"Buď dívkou mou.."

Ruka v ruku vklouzla,
pak přišlo sladké přitulení,
láska, to jsou kouzla,
nejkrásnější omámení.

Vítězný boj

5. března 2009 v 8:14 | Dreezy |  Básničky
Báseň na zadaná slůvka:oheň, voda, země, vzduch, měsíc, slunce

Tento měsíc byl to boj!
Do války vytáhli jsme zbroj!
Do války o soutěže, o kvízy!
Nestojíme přec o remízy!

Na vodě kruhy, ale nic z toho,
vzduch mírným vánkem se zachvíval,
země a oheň však práce mnoho,
kdo mohl, k poháru přispíval.

Venku slunce a my v hradu,
příčku po příčce se kradu..
Šplhám stále výš a výš,
Luti, snad mě nevidíš :X

Vyhráli jsme! Žádné zdání!
Splnilo se naše přání :)
Ohníčku našemu třikrát sláva!
A za námi? Hoří tráva :D